Tai Chi Chuan / Tai Ji Quan course presentation - Berlin

Tai Chi Berlin (DE) - Schule für Taijiquan und Daoyin Qi Gong / Chinese Yog

Information
Taiji School
Address: Willibald-Alexis-Straße 40, 10965 Berlin (DE - Germany)
Phone: +49 30 47988478
Google +: Link
Website: http://www.taichi-chuan-berlin.de